Polityka Prywatności ALPHA LUXE GROUP

ALPHA LUXE GROUP d.o.o. (zwanej dalej "ALPHA LUXE") ceni Twoją prywatność i rozwija technologie, które umożliwiają Ci jak najbezpieczniejsze korzystanie z Internetu. Niniejszy dokument dotyczy strony internetowej ALPHA LUXE i reguluje zbieranie oraz wykorzystanie danych. Aby pomóc nam chronić Twoją prywatność, proszę przeczytać cały tekst, aby zrozumieć, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Wszelkie pytania dotyczące poufności danych można wysłać na adres .

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

ALPHA LUXE zbiera dane osobowe, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, adres domowy lub siedziby firmy oraz numer telefonu. Ponadto, ALPHA LUXE gromadzi anonimowe informacje demograficzne, które nie są do Ciebie unikalne, takie jak płeć, preferencje czy zainteresowania. ALPHA LUXE automatycznie zbiera również informacje o twardym dysku lub oprogramowaniu Twojego komputera, w tym adres IP, typ przeglądarki, nazwa domeny, czas dostępu i adresy stron internetowych. ALPHA LUXE wykorzystuje te dane do oferowania swoich usług, utrzymania jakości i pozyskiwania ogólnych statystyk związanych z korzystaniem ze strony internetowej.

WYKORZYSTANIE TWOICH DANYCH

ALPHA LUXE zbiera i wykorzystuje Twoje dane osobowe, aby utrzymać stronę internetową i świadczyć Ci usługi, których szukasz. Dane osobowe również informują Cię o innych produktach lub usługach oferowanych przez ALPHA LUXE lub jej partnerów. ALPHA LUXE nie przekazuje danych osobowych stronom trzecim. ALPHA LUXE nie sprzedaje ani nie wynajmuje list użytkowników stronom trzecim bez Twojej zgody.

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

ALPHA LUXE chroni Twoje dane przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem czy ujawnieniem. Twoje dane osobowe są przechowywane na serwerze, do którego dostęp mają jedynie wybrane osoby; dostawcy usług mogą je przeglądać jedynie. Inne strony internetowe, do których można uzyskać dostęp przez naszą stronę, mają własne oświadczenia o prywatności i zbieraniu danych oraz o sposobie ich wykorzystania i publikacji. ALPHA LUXE doo w żaden sposób nie odpowiada za sposób i warunki zbierania i przetwarzania przez strony trzecie.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

ALPHA LUXE przetwarza Twoje dane tylko przez czas niezbędny do osiągnięcia celów opisanych w sekcji "Wykorzystanie danych osobowych" i będzie je przetwarzać, dopóki nie wykorzystasz swojego prawa do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania. Oprócz powyższego, ALPHA LUXE będzie przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak to jest konieczne lub dozwolone zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych.

OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI

ALPHA LUXE poważnie podchodzi do ochrony prywatności dzieci. Działamy zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa w jurysdykcji wymienionej poniżej. Nie zbieramy danych osobowych od osób poniżej szesnastego roku życia (16) lub, jeżeli dopuszcza to prawo, poniżej trzynastego roku życia (13). Dzieci poniżej wieku szesnastu (16) lub, jeśli dopuszcza to prawo, poniżej trzynastego roku życia (13) powinny mieć zgodę rodzica/opiekuna przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej. Jeżeli ustalimy, że użytkownik jest poniżej tego wieku, nie będziemy używać ani przechowywać jego danych osobowych bez zgody rodziców/opiekunów. Bez takiej zgody, dziecko może nie być w stanie uczestniczyć w pewnych działaniach. Rodzic/opiekun może przejrzeć, usunąć, zmodyfikować lub odmówić dalszego zbierania lub wykorzystania danych osobowych swojego dziecka, kontaktując się z nami pod adresem lub numerem telefonu podanym na tej stronie internetowej.

PRAKTYKI ZABEZPIECZEŃ

W ALPHA LUXE zdajemy sobie sprawę z wagi ochrony Twoich danych osobowych. Wdrożyliśmy odpowiednie środki fizyczne i elektroniczne w celu ochrony danych, które zbieramy. Jednakże nie możemy zagwarantować, że informacje przechowywane na naszej stronie internetowej lub serwerach będą całkowicie bezpieczne przed nieautoryzowanym dostępem ze strony osób trzecich (hakerów). Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz i przyjmujesz to ryzyko.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym, ale nie ograniczając się do, bezpośrednich, specjalnych, pośrednich, konsekwentnych lub karnych strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju, czy to umownych (w tym fundamentalnego naruszenia), pozauktornych (w tym zaniedbań), czy innych), które mogą Ci się przydarzyć w wyniku jakiejkolwiek utraty, nieautoryzowanego dostępu, nadużycia czy zmiany jakichkolwiek informacji, które przesłałeś na naszą stronę internetową.

Jeśli masz pytania dotyczące poufności danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: .

Dziękujemy za zaufanie do ALPHA LUXE i zainteresowanie naszą ofertą nieruchomości w Istrii. Dbamy o Twoją prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z najwyższymi standardami.

OKEJNE PRAWO / JURYSDYKCJA

Niniejsza Polityka Prywatności oraz wszelkie sprawy związane z naszą stroną internetową są regulowane przez prawo Republiki Chorwacji, bez odwoływania się do zasad prawa międzynarodowego. Korzystając z naszej strony, zgadzasz się, że wszelkie postępowania prawne związane z naszą stroną i niniejszą Polityką Prywatności będą wniesione wyłącznie do odpowiednich sądów w Republice Chorwacji. Nie gwarantujemy ani nie sugerujemy, że nasza strona internetowa lub materiały na niej są odpowiednie do użytku poza Republiką Chorwacji. Informacje na naszej stronie dotyczące produktów czy usług mają zastosowanie tylko w Republice Chorwacji. Te produkty i usługi mogą być dostępne tylko w określonych lokalizacjach. Poza Republiką Chorwacji odpowiadasz za przestrzeganie wszelkich obowiązujących lokalnych przepisów prawnych.

PRZENIESIENIE AKTYWÓW

W trakcie prowadzenia naszej działalności możemy sprzedawać lub nabywać aktywa. Jeżeli inna jednostka nabyje ALPHA LUXE lub niemal wszystkie nasze aktywa, wszelkie dane osobowe i nieosobowe, które zebraliśmy o użytkownikach naszej strony, mogą zostać przeniesione na taką jednostkę. Dodatkowo, jeśli przeciwko nam zostaną wszczęte jakiekolwiek postępowania upadłościowe lub reorganizacyjne, takie informacje mogą być uznane za naszą własność i mogą zostać sprzedane lub przeniesione na rzecz osób trzecich.

KLAWULA SALWATORYJNA

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Polityki Prywatności jest nieważne, nielegalne lub niewykonalne zgodnie z prawem lub polityką publiczną, wówczas takie postanowienie nie będzie miało zastosowania w zakresie, w jakim jest nieważne lub niewykonalne, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.

ZMIANY I AKTUALIZACJE NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Prosimy o okresowe sprawdzanie naszej strony pod kątem jakichkolwiek zmian lub aktualizacji naszej Polityki Prywatności, które zostaną tu opublikowane i będą zawierały zaktualizowaną datę wejścia w życie na pierwszej stronie Polityki Prywatności, jeżeli zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące tej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem .

Cenimy Twoją opinię i dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej odpowiedzieć na wszelkie obawy.

ALPHA LUXE GROUP d.o.o. Mate Vlasića 17, 52440 Poreč

Godziny pracy: Pon-Nd 9:00-19:00

OIB (VAT): HR 69925939724, MBS: 130092679

Zarejestrowani w Sądzie Handlowym w Pazin, kapitał zakładowy HRK 20,000.00, wpłacony w całości.

Członkowie zarządu: Robert Budimir Konto transakcyjne:

IBAN HR27 2340 0091 1110 03017, otwarte w Privredna Banka Zagreb dd.

BIC / SWIFT: PBZGHR2X